درباره ما

هلدینگ سرمایه گذاری ایندکس با هدف بیشینه نمودن ارزش مجموعه شرکتهای وابسته و کسب سود پایدار، از طریق رهبری و مدیریت هوشمندانه‌ی آنها، بر اساس برنامه ها و استراتژی های منحصر بفرد، اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های برتر و کسب بازدهی موردنظر از آنها می‌نماید. فعالیت اصلی شرکت ایجاد و مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری از دارایی‌ها و نیز تشخیص استارتاپ های دارای آینده موفق جهت حمایت سرمایه‌ای می‌باشد.

فعالیت های اصلی